Specializovaná prodejna
hudebních nástrojů
PŘIHLÁŠENÍ REGISTRACE 0,00
CZK | EUR
Hudební nástroje - 3D Music Express (https://www.3dmx.cz/)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

čl. I

Dovolujeme si Vás informovat o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, které jste poskytl/a naší společnosti 3D Music, s.r.o., IČ: 275 50 478 se sídlem Bieblova 133/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25597 (dále jen “společnost” nebo “provozovatel”).

 

Tímto dokumentem naplňujeme naší informační povinnost ve smyslu ust. čl. 12, čl. 13 a čl. 14  NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “GDPR”).

 

čl. II

Správce osobních údajů

Správcem Vámi poskytnutých osobních údajů je společnost 3D Music, s.r.o. Ohledně zpracování Vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat pomocí elektronické pošty na adrese: gdpr@3dmusic.cz

 

čl. III

Zpracovávané osobní údaje

Provozovatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje uživatele prostřednictvím registrace na webových stránkách („registrační údaje“), případně osobní údaje uživatele za účelem platby za zboží nebo služby provozovatele („platební údaje“). Povinné registrační údaje jsou při registraci označeny. Bez udání těchto údajů nebude registrace provedena. Dobrovolné registrační údaje nemusí uživatel uvádět.

 

Společnost zpravidla zpracovává následující osobní údaje:

  • Jméno a příjmení

  • Adresa bydliště

  • Telefonní čísla

  • E-mailové adresy

 

čl. IV

Účel zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává registrační údaje za účelem evidence uživatelů stránek, statistik, možnosti poskytnutí dalších služeb stránek provozovatele pro registrované uživatele a možnosti zasílání obchodních sdělení a newsletteru ze strany provozovatele.

 

Zpracování platebních údajů provádí provozovatel za účelem vyřízení platby a za účelem fakturačním, evidenčním a účetním.

 

čl. V

Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou důvěrné a nebudou zpřístupněny třetím osobám, vyjma případných zpracovatelů a orgánů veřejné moci v souladu s planými právními předpisy.

 

Provozovatel, který je správcem osobních údajů ve smyslu GDPR, je oprávněn zpracovávat osobní údaje uživatele jen s jeho souhlasem. 

 

Veškeré osobní údaje uživatele jsou zpracovávány elektronicky a jsou uloženy na serveru provozovatele. Provozovatel s osobními údaji nakládá tak, aby nemohlo dojít k jejich neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Přístup k osobním údajům uloženým na serveru mají jenom odpovědné osoby, které byly proškoleny o povinnostech plynoucích ze zákona na ochranu osobních údajů.

 

Osobní údaje uchovává a zpracovává provozovatel po dobu maximálně 10 let.

 

čl. VI

Souhlas a práva uživatele

Uživatel výslovně souhlasí s tím, aby provozovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a Směrnicí Evropského parlamentu a rady č. 95/46/ES o ochraně jednotlivců se zřetelem na zpracování osobních údajů, zpracovával údaje uživatele a používal je k výše uvedeným účelům. Uživatel rovněž souhlasí, aby mu byla prostřednictvím elektronického kontaktu, který uvedl v rámci registračních údajů, zasílána obchodní sdělení, zejména krátká sdělení obsahující údaje o novinkách, výrobcích a službách provozovatele. Registrovaný uživatel zároveň souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných e-mailových zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany.

 

Uživatel bere na vědomí, že e-maily uvedené výše splňují veškeré podmínky zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., a nejsou tudíž nevyžádanou reklamou – spamem.  Nesouhlas se zasíláním takových e-mailů může uživatel projevit vlastním odhlášením prostřednictvím možnosti poskytnuté v každém emailu odeslaném provozovatelem, popřípadě oznámením nesouhlasu se zasíláním reklamních sdělení provozovateli na e-mailovou adresu gdpr@3dmusic.cz. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT REKLAMU.

 

Uživatel je dále srozuměn s tím, že má právo přístupu k osobním údajům, je oprávněn je změnit a dále že disponuje oprávněními uvedenými v ustanovení čl. 14 - 21 GDPR. Souhlasí dále s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty provozovatelem pouze těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro provozovatele na základě písemné smlouvy. Jejich seznam je na požádání k dispozici u provozovatele.

 

Uživatel uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu 10 let s tím, že jej může kdykoliv předtím odvolat na e-mailové adrese gdpr@3dmusic.cz, popřípadě písemně na adrese provozovatele. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NESOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Extra nabídka
Sortiment
Hodnocení zákazníků
15.06.2022
Vstřícné a rychlé jednání.
Ověřený zákazník
19.11.2021
zboží označený jako skladem je skutečně skladem
objednávky odesílaj ten samej den, žádný zdržovačky
Ověřený zákazník
05.05.2021
Mohu jen doporučit. Žádné problémy, ochota poradit i přes telefon. Už se těším na další nákup.
Ověřený zákazník