Specializovaná prodejna
hudebních nástrojů
PŘIHLÁŠENÍ REGISTRACE 0,00
CZK | EUR
Hudební nástroje - 3D Music Express (https://www.3dmx.cz/)

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen “GDPR”)

 

I. Správce osobních údajů

Společnost 3D Music, s.r.o., IČ: 275 50 478 se sídlem Bieblova 133/6, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 25597 (dále jen “správce”) tímto informuje o zpracování osobních údajů a právech subjektu údaje v souladu s čl. 12 GDPR.

 

II. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány dle rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platným právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

 

III. Zdroje osobních údajů

 1. Přímo od subjektu údajů (smlouvy, registrace, nákupy přes e-shop, emaily, telefon, webové stránky, kontaktní formulář, vizitky, aj.)

 2. Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam, apod.)

 

IV. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

 1. adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektů údaje (např. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa)

 2. Finanční údaje (např. bankovní spojení)

 3. Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

 

V. Kategorie subjektu údajů

 1. Zákazník, odběratel

 2. Zaměstnanec

 3. Uchazeč o zaměstnání

 4. Jiná osoba která je ve smluvním vztahu ke správci

 

VI. Účel zpracování osobních údajů

 1. Plnění smlouvy

 2. Archivnictví vedené na základě zákona

 3. Plnění zákonných povinností ze strany správce

 4. Ochrana práv správce

 

VII. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce, případně zpracovatel, na základě uzavřené smlouvy. Zpracování osobních údajů se řídí vnitřní směrnici společnosti. Při zpracovávání osobních údajů se dodržují všechny bezpečnostní zásady pro správu a zpracování osobních údajů.

 

VIII. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje se uchovávají v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, a skartačním plánu správce, či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu i z příslušných právních předpisů.

 

IX. Poučení

Správce zpracovává osobní údaje ze zákonem stanovených důvodů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, příp. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje nebo zpracování je nezbytné pro splnění úkolů prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, příp. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 

X. Práva subjektů údajů

Práva subjektu údajů se řídí vnitřní směrnici společnosti. Subjekt údajů má právo především na přístup k osobním údajům, na opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů, omezení zpracování osobních údajů, vznesená námitky proti zpracování osobních údajů a podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


 

V Hradci Králové dne 25.5.2018

Extra nabídka
Sortiment
Hodnocení zákazníků
16.12.2022
Ověřený zákazník
15.06.2022
Vstřícné a rychlé jednání.
Ověřený zákazník
19.11.2021
zboží označený jako skladem je skutečně skladem
objednávky odesílaj ten samej den, žádný zdržovačky
Ověřený zákazník