Specializovaná prodejna
hudebních nástrojů
PŘIHLÁŠENÍ REGISTRACE 0,00
CZK | EUR
Hudební nástroje - 3D Music Express (https://www.3dmx.cz/)

Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 21 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 21 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat: 3D Music, s.r.o., Bieblova 133/6, 500 03  Hradec Králové, tel. 495 541 521, e-mail velkoobchod@3dmusic.cz   formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Pokud spotřebitel obdržel zboží na základě smlouvy, vložte zde text odpovídající jedné z následujících variant:

a) Převzetí zboží

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese 3D Music, s.r.o., Bieblova 133/6, 500 03  Hradec Králové. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 21 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“

Formulář oznámení o odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde.

 

Extra nabídka
Sortiment
Hodnocení zákazníků
15.06.2022
Vstřícné a rychlé jednání.
Ověřený zákazník
19.11.2021
zboží označený jako skladem je skutečně skladem
objednávky odesílaj ten samej den, žádný zdržovačky
Ověřený zákazník
05.05.2021
Mohu jen doporučit. Žádné problémy, ochota poradit i přes telefon. Už se těším na další nákup.
Ověřený zákazník